بستن

تمدید کارت پی آر (PR Card)

کارت اقامت دائم کانادا که پس از ورود به این کشور صادر می‌شود، سند داشتن اقامت این کشور می‌باشد و برای بازگشت به آن ضروریست.

برای صدور این کارت باید شهروند کانادا باشید و از داخل کانادا اقدام کنید. برای تمدید این کارت باید مدت معلومی در کانادا اقامت داشته و در زمان تمدید حضور فیزیکی شما در کشور ضروریست.

در این موارد میتوانید برای صدور کارت پی آر اقدام کنید:

  • اگر شما کارت پی آر خود را در 180 روز ابتدایی مهاجرت به کانادا دریافت نکرده باشید
  • کارت شما یا منقضی شده و یا 9 ماه بیشتر از مدت آن باقی نمانده
  • کارت شما گم شده باشد، دزدیده شده باشد و یا به دلیلی از بین رفته باشد
  • شما اسم خود را به شکل قانونی عوض کرده باشید و قصد به روز کردن کارت خود را داشته باشید

حتی اگر در مواردی حداقل این مدت زمان لازم را در کانادا حضور نداشته اید و کارت شما باطل شده است، هنوزهم با ملاحظات انسان دوستانه و دلسوازنه این کارت قابل تمدید میباشد. این موارد شامل حال کسانی میشود که با ارائه سند، مدرک و دلایل کافی خود را واجد شرایط تمدید کارت اقامت نشان بدهند.
ذکر این نکته ضروری است که از دست دادن وضعیت اقامت دائم (نه ابطال کارت) به شكل اتوماتیک پس از ابطال کارت انجام نمیشود و حتما بایستی پس از بررسی اداره مهاجرت انجام پذیرد. بنابراین شما حتی پس از ابطال کارت پی آر به دلیل عدم حضور کافی در کانادا همچنان حق ارسال درخواست تمدید آن را دارید تا تصمیم نهایی گرفته شود.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/u961338167/domains/visaline.net/public_html/wp-content/themes/visaline/page-template/service-template.php on line 32